Biokaasu

Suomen päästöistä suurin osa tulee teollisuudesta ja energiantuotannosta paljon parjatun henkilöautoliikenteen osuuden ollessa noin 10 % tuntumassa. Meidän mielestä on järkevämpää lähteä pienentämään suurempaa haittaa kuin puuhastella pienempien lukujen kanssa. Siksi Kaipolassa käytetään biokaasua teollisuuden päästöjen alentamiseen.

Kuitupakkausten esikäsittelyssä erotettu kuitu jatkaa tehtaalla matkaansa biokaasulaitokseen. Kuitu sekoitetaan muun biohajoavan materiaalin kanssa ja syötetään bioreaktoriin, jossa muodostuu biokaasua ja humusmaata. Biokaasun valmistuksessa käytettään suomalaista korkeakuormitteista HLAD® -teknologiaa, joka parantaa biokaasun tuotantoa sekä humusmaan laatua.

Tuotettua biokaasua hyödynnetään tehdasalueen energiatarpeisiin ja biokaasulla tuotettu energia on uusiutuvaa energiaa.