Kaipola Recycling Oy toimii entisellä Kaipolan paperitehdasalueella hyödyntämällä hyväkuntoisen tehtaan ja säästämällä näin kokonaan uuden tehtaan rakentamisen verran luontoa.

Kaipola Recyclingin toiminta-ajatus on muovin, puun ja biohajoavan materiaalin kierrätys tuottaen hiilineutraalia muoviöljyä ja vihreää energiaa. Näiden kierrätyksellä vähennetään neitseellisten raaka-aineiden ja fossiilisen energian kulutusta.

Kaipola Recycling Oy kierrättää, hyödyntää ja tuottaa

  • käytetystä muovista muoviöljyä kemiallisella hiilivetykierrätyksellä

  • biohajoavasta materiaalista biokaasua

  • vihreää energiaa käytetystä puusta

Yrityksen liiketoiminta lukeutuu yhteen viidestä VTT:n nimeämästä eksponentiaalisen toivon alasta, ns. Suomen kärkihankkeista. Molemmat tuotannossa käytettävät teknologiat ovat olleet mukana VTT:n WasteBusters -hankkeessa vuosina 2017-2018.